diskusní a recenzní esejistika
od společenských po přírodní vědy
Academix Revue Měření inteligence
9.
Měření inteligence
9
/
2024
cena 100Kč
Obsah

Měření inteligence

1

Kdo neměří s námi…

 editorial Antonín Handl
2

Povědomí o psychometrii je u nás dosud slabé

 rozhovor s Filipem Smolíkem Antonín Handl

 

 

DISKUSE: IQ JAKO NEJLEPŠÍ ZE ŠPATNÝCH UKAZATELŮ

7

DISKUSE KOLEM IQ JE ČÍM DÁL TÍM VYŠINUTĚJŠÍ

 diskusní esej Erik Hoel
12LÉKEM NA VYŠINUTOST JE EXAKTNOST PŘEMÝŠLENÍ
 komentář Tomáš Urbánek
14FENOMÉN IQ NEDÁ LIDEM SPÁT
 komentář Hana Sotáková

 

16

Hana Drábková

 medailonek Anna Nová

 

 

MĚŘENÍ INTELIGENCE JAKO NÁSTROJ SEGREGACE

18

IQ jako ideologie: měření inteligence ve službách předsudků

 

esej Johana Chylíková

24

Segregace přetrvává. Jak česko odpírá romským dětem vzdělávání 

 

zpráva z výzkumu PAQ Research

 

 

 

JINÉ NEŽ LIDSKÉ INTELIGENCE

30O INTELIGENCI A DRUHISMU
 esej Tereza Vandrovcová
34PLANTA SAPIENS
 doporučení četby Jitka Klimešová
35ROSTLINY SI DOKÁŽOU PAMATOVAT ZAŽITÉ STRESY AŽ PO DOBU ČTYŘ GENERACÍ
 aktualita z výzkumu Vít LatzeL
36POKUSY A OMYLY S KOŇMI A UMĚLOU INTELIGENCÍ POHLEDEM REŽISÉRA DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
 osobní esej Petr Salaba
40TŘI ÚSKALÍ UMĚLÉ INTELIGENCE
 glosa Roman Neruda

 

 

 

UMĚNÍ A ROZVOJ KOMPETENCÍ

42ATELIÉR RADOSTNÉ TVORBY
 glosa Vladimír Drábek
48FILOZOFICKÝ DIALOG JAKO ZPŮSOB INTERAKCE S UMĚNÍM
 esej Adam Lalák
52MOST INTELIGENCE
 architektura Anna Nová, Jáchym Kliment
56poezie Olga Stehlíková

 

60

KNIŽNÍ TIPY

 přehled zajímavých titulů z posledních let

 

 

PARTNERSKÝ OBSAH

65Proč se nebát AI? ukázka z knihy Vladimír Mařík a kol.
 

Proč se nebát AI? ukázka z knihy Vladimír Mařík a kol.

 

 

Šéfredaktor: Michal Trčka / Redaktor: Antonín Handl / Jazykové korektury: Barbora Vodochodská Machková / Grafická úprava a sazba: Kateřina Pravdová, Martina Kupsová / Ilustrace:  Tereza Šiklová / Použité fotografie: Jiří Královec pro WIRED CZ & SK / Rozsah: 62 stran / Tisk: Tiskárna Daniel s.r.o. / Vydavatel časopisu: Technická univerzita v Liberci / Partneři: Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, Ústav informatiky Akademie věd České republiky / Číslo vyšlo s podporou: Výzkumného programu Strategie AV21 (Akademie věd České republiky), Státního fondu kultury České republiky

Ukázka z čísla 9.

Měření inteligence

Academix Revue 9/2024 Měření inteligence