Academix Revue Zánik Západu?
2.
Zánik Západu?
2
/
2022
cena 50Kč
Obsah

Zánik Západu?

1Podzim západního věku
 editorial Michal Trčka 

 

 Diskuse: Obrat k neliberalismu ve střední a východní Evropě
2„Postupte dozadu“: obrat k neliberalismu ve střední a východní Evropě
 hlavní esej Jacques Rupnik
5Konec střední Evropy?
 komentář Matej Cíbik
7Touha po uznání a její neliberální tvář
 komentář Lucie Tungul
9Příchod neliberální demokracie — nejen ve střední Evropě
 komentář Milan Znoj
11Periferní střední Evropa a její otevřená budoucnost
 komentář Daniel Šitera

 

 Eseje: Konflikty na Ukrajině
13Ruská invaze na Ukrajinu
 Lucie Coufalová
15Západní a východní Ukrajina
 Luděk Jirka

 

 Recenzní esejistika
17Joyce jako problém postmoderní doby
 Milan Exner
20Konspirační dějiny protestního hnutí
 Mikuláš Pešta

 

22Demokracie, Evropa — My
 poezie Jan Spěváček
24Univerzální příběhy o krizi hodnot
 rozhovor s Václavem Marhoulem
Michal Trčka
28Hrušky
 úryvek z divadelní hry Alexej Sevruk

 

 Knižní tipy
30přehled zajímavých zahraničních/tuzemských titulů
31Až do konce času
 ukázka z knihy Brian Greene
31Grandhotel nad propastí
 ukázka z knihy Stuart Jeffries

 

Šéfredaktor: Michal Trčka / Editor: Antonín Handl / Jazykové korektury: Barbora Vodochodská Machková / Na přípravě druhého čísla se dále podíleli: Martina Kupsová, David Svoboda, Ondřej Michal / Ilustrace, grafická úprava a sazba: Ateliér písma a typografie UMPRUM / Fotografie na obálce: Singlepicture.org - Ondřej Bouška a Jáchym Kliment / Rozsah: 32 stran / Hlavní partner časopisu: Technická univerzita v Liberci / Toto číslo finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR (Státní fond kultury ČR)

Ukázka z čísla 2.

Zánik Západu?

Academix Revue 2/2022 Zánik Západu?