Academix Revue Kreativita přírody
3.
Kreativita
přírody
3
/
2022
cena 50Kč
Obsah

Kreativita přírody

1Otevřená struktura oddenku
 editorial Michal Trčka

 

 Myceliální svět
2Růst, nerůst, sourůst: Politické ekonomie života podle hub
 rozhovor s Terezou Stöckelovou 
Michal Trčka
6Malá houbová esence
 Michaela Sedlářová
8Propletený život
 ukázka z knihy Merlin Sheldrake
12Mycelium - houbový design
 Design studio LleV

 

 Eseje
16O výzkumu krásy květin
 Martin Hůla
20O chemických zahrádkách
 Jitka Čejková

 

 Diskuse: Tvořivost života
26Život tvořivosti a tvořivost života
 hlavní esej Vít Bartoš
32Deantropocentrizace tvořivosti
 komentář Vladimír Havlík
34Víření života
 komentář Anton Markoš
36K problému tvořivosti; shrnutí debaty
 odpověď na komentáře Vít Bartoš

 

 Recenzní esejistika
38Proč biologie nerovná se osud
 překlad z The New York Review of Books M. W. Feldman a Jessica Riskin
45Zapomenuté muzeální zásuvky a jiné krajiny
 Jitka Klimešová
48Skrytý půvab mikrosvěta
 Jan Havlík

 

50AKTIVIZUJÍCÍ DIVADLO
A KONEC ANTROPOCENTRISMU
 rozhovor s Vojtěchem Bártou
Antonín Handl
53Cibule Narcis – poškození
 grafika Lubomír Bulant
54Fotosoutěž Svět (je) chemie
 fotografie z fotosoutěží VŠCHT

 

 Knižní tipy
58přehled zajímavých titulů z posledních let
60Ohroženi hmyzem
 ukázka z knihy Jan Žďárek
62Těla rostlin
 ukázka z knihy Jitka Klímová

 

 Partnerský obsah TUL
65LASEROVÁ SYNTÉZA
 Adam Pluhař o Ondřeji Havelkovi
66POETIKA STŘÍDMOSTI
 Adam Pluhař o Petru Stolínovi

 

Šéfredaktor: Michal Trčka / Editor: Antonín Handl / Jazykové korektury: Barbora Vodochodská Machková / Na přípravě čísla se dále podíleli: Jitka Čejková, David Svoboda, Ondřej Michal. Mikoláš Sauer / Grafická úprava a sazba: Kateřina Pravdová, Martina Kupsová / Ilustrace: Alžběta Zemanová, Petra Malovcová / Fotografie: Singlepicture.org - Ondřej Bouška a Jáchym Kliment / Rozsah: 70 stran / Tisk: Tiskárna Daniel s.r.o. / Hlavní partner časopisu: Technická univerzita v Liberci / Partner třetího čísla:  Vysoká škola chemická a technologická v Praze / Číslo finančně podpořilo: Ministerstvo kultury ČR (Státní fond kultury ČR)

Ukázka z čísla 3.

Kreativita přírody

Academix Revue 3/2022 Kreativita přírody