Academix Revue Kreativita umělé inteligence
4.
Kreativita
umělé inteligence
4
/
2022
cena 50Kč
Obsah

Kreativita umělé inteligence

1Miminko AI
 editorial Michal Trčka

 

 ROZPLÉTÁNÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ
2OBECNÁ UMĚLÁ INTELIGENCE JE META, KTERÁ BUDE JEŠTĚ DLOUHÁ DESETILETÍ PŘED NÁMI
 rozhovor s Romanem Nerudou 
Antonín Handl
6HRA GO A UMĚLÁ INTELIGENCE
 Martina Šimůnková

 

 DiskuSe: Kreativita AI
12Kreativita umělé inteligence
 hlavní esej Tomáš Mikolov
14Nevědomá a vědomá kreativita
 komentář Vladimír Mařík
15Máme jasno, co je kreativita?
 komentář Martina Šimůnková
16Problematika autorství
 komentář Adam Vostárek
18K problému tvořivosti AI
 shrnutí diskuse Tomáš Mikolov

 

 Centrum Karla Čapka
20Umělá inteligence a etika: kritické zamyšlení
 esej David Černý
24Může roli soudce převzít umělá technologie? 
 esej Adam Doležal
28Inteligentní infrastruktury: požehnání, nebo prokletí? 
 esej Jiří Wiedermann

 

 Eseje
32Počítače s duší
 Viola Tokárová; Ondřej Kašpar
34Mezi životem, robotem a smrtí
 Alžběta Stančáková
38Nové technologie, umělá inteligence a náboženství
 František Štěch

 

 Strojové umění
42Damage Control
 esej Sofia Makanova
46AI: Když robot píše hru
 ukázka z divadelní hry
50AI artist
 vizualizace a komentář Aidan Jakub Zukowski

 

 Recenzní esejistika
54Souboj o dominanci v oblasti umělé inteligence
 Veronika Blablová
58Nové technologie a přístupy kritického myšlení
 Roman Rakowski

 

 Zpráva z výzkumu
62Politeia a CChaos – představení projektu experimentálního výzkumu virtuálních společností
 Tomáš Houdek, Sara Polak, Jakub Šenovský

 

 Knižní tipy
66Přehled zajímavých titulů z posledních let

 

 Partnerský obsah
68Program z TUL jí dal svobodu. Teď ji šíří dál

 

 

Šéfredaktor: Michal Trčka / Editor: Antonín Handl / Jazykové korektury: Barbora Vodochodská Machková / Na přípravě čísla se dále podíleli: David Anthony Procházka, Jitka Čejková, David Svoboda, Ondřej Michal, Mikoláš Sauer / Grafická úprava a sazba: Kateřina Pravdová, Martina Kupsová / Ilustrace: Ilustrace byly vygenerované programem AI z nadpisů článků a poté překreslené Kristýnou Plíhalovou / Rozsah: 72 stran / Tisk: Tiskárna Daniel s.r.o. / Hlavní partner časopisu: Technická univerzita v Liberci / Partner čtvrtého čísla: Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice / Číslo finančně podpořilo: Ministerstvo kultury ČR (Státní fond kultury ČR)

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka z čísla 4.

Kreativita umělé inteligence

Academix Revue 4/2022 Kreativita umělé inteligence