Academix Revue Svoboda slova
5.
Svoboda slova
5
/
2023
cena 100Kč
Obsah

Svoboda slova

1Svoboda mírného slova v mezích zákona
 ediorial Michal Trčka

 

 Hranice svobody slova
2Strach ze zneužití moci, nebo z bezmoci?
 rozhovor s  Ondřejem Slačálkem 
Antonín Handl
6Nevýhody bezmezna. Kritika absolutismu v otázce svobody slova
 esej Tomáš Koblížek
10Nenávist nelze tolerovat
 komentář Linda Sokačová

 

 Diskuse: Svoboda projevu
14Svoboda projevu
 diskusní esej Adam Růžička
18Ludská autonómia a sloboda prejavu v ére sociálnych sietí
 komentář Marek Káčer
22Regulácia slobody prejavu a ochrana demokracie
 komentář  Max Steuer
26Kdo platí daň za svobodu projevu?
 komentář  Antonín Handl
28Odpověď na reakce Handla, Steuera a Káčera
 shrnutí debaty Adam Růžička

 

 Recenzní esejistika
32O lidských právech bez patosu, ale o to vážněji
 recenzní esej Zora Hesová
36Svobodu pro názory, které nenávidíme
 recenzní esej Martin Brabec

 

 Eseje
40Hrozí nám jednokolejné myšlení?
 esej Jan Bierhanzl 
44Potlačování netolerance v trestním právu
 esej Roman Šír
47Hudba, ideologie a svoboda bezmocných
 esej Roman Rakowski

 

50Odpovědnost slova
 poezie Zdeňka Braumová
52Kerouac aneb Zahlceni svobodou slov
 esej Milan Exner

 

 Knižní tipy
56Přehled zajímavých titulů z posledních let
58Kapitalismus dohledu
 ukázka z knihy Shoshana Zuboffová

 

 Vzpomínky na Petra Rezka
60Hladit kočku proti srsti
 partnerský obsah TUL Adam Pluhař
62DEMIURGOS
 ukázka z knihy studenti FUA TUL

 

Šéfredaktor: Michal Trčka / Editor: Antonín Handl / Jazykové korektury: Barbora Vodochodská Machková / Na přípravě čísla se dále podíleli: Jitka Čejková, David Svoboda, Ondřej Michal / Grafická úprava a sazba: Kateřina Pravdová, Martina Kupsová / Ilustrace: Zuzana Bramborová / Rozsah: 72 stran / Tisk: Tiskárna Daniel s.r.o. / Vydavatel časopisu: Technická univerzita v Liberci

Ukázka z čísla 5.

Svoboda slova