Academix Revue Globální katastrofická rizika
6.
Globální
katastrofická rizika
6
/
2023
cena 100Kč
Obsah

Globální katastrofická rizika

 

1Alarmistický budíček
 ediorial Antonín Handl a Michal Trčka

 

 Globální katastrofická rizika
2Nejistá budoucnost, pohodlné běsy
 esej Jakub Eberle
8Konec světa už nastal, ale my jsme si toho nevšimli
 esej Václav Cílek
12Flexibilita a důvěra
 esej Zuzana Harmáčková
16Největší existenční riziko naší doby
 recenzní esej Michal Trčka

 

 Klimatická změna
20Dilemata zelené transformace a budování odolnosti
 rozhovor s Romanou Jungwirth Březovskou a Ondřejem Kolínským Antonín Handl
26Aktivismus za klima je tu pro lidi a demokracii, nikoliv proti nim
 esej Michaela Pixová

 

 DISKUSE: Spor o matematické modelování
32Matematické modelování je zbraň hromadného ničení
 diskusní esej Tomáš Fürst
36Neznalostí a manipulací proti matematickým modelům
 komentář Martin Šmíd
38Souvislost koncentrace CO₂ a globálního oteplování 
 infografika Fakta o klimatu

 

 AI jako existenční hrozba?
40Panika kolem AI odvádí pozornost od reálných problémů
 rozhovor s Jiřím Wiedermannem a Davidem Černým Michal Trčka
46Zničí umělá inteligence lidstvo?
 glosa Daniel Novotný
48Od biologické inteligence k umělé inteligenci
 esej Vít Bartoš
53Tváře pokerových hráčů
 povídka Magda Wdowyczynová

 

 TUL: Rizika nanotechnologií
45Rizika minulá i budoucí aneb od plastů k nanotechnologiím
 esej Ondřej Havelka
58Nanovlákna: teorie, technologie a použití
 ukázka z knihy David Lukáš a kol.
64Vlákenný prach je nejhorší formou mikroplastů
 Technická univerzita v Liberci Adam Pluhař
 Knižní tipy
66Přehled zajímavých titulů z posledních let
68Reflexe české zahraniční politiky pro odbornou i laickou veřejnost
 recenze Antonín Handl
70Máme se bát umělé inteligence?
 ukázka z publikace Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

 

Šéfredaktor: Michal Trčka / Externí editor: David Černý / Editor: Antonín Handl / Jazykové korektury: Barbora Vodochodská Machková / Na přípravě čísla se dále podíleli: David Svoboda, Ondřej Michal, Jitka Čejková, Alena Čechová / Grafická úprava a sazba: Kateřina Pravdová, Martina Kupsová / Ilustrace:  Lucie Lučanská / Rozsah: 74 stran / Tisk: Tiskárna Daniel s.r.o. / Vydavatel časopisu: Technická univerzita v Liberci / Partner šestého čísla: Centrum Karla Čapka pro studium hodnot vědě a technice / Číslo vyšlo s podporou: Akademie věd České republiky Program Strategie AV21

Ukázka z čísla 6.

Globální katastrofická rizika