Adam
Doležal

Ústav státu a práva AV ČR

Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny
2. LF Univerzity Karlovy

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

Adam Doležal je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny na 2. LF Univerzity Karlovy. Specializuje se zejména na oblast zdravotnického práva a bioetiky. Je autorem řady publikací včetně monografie Eutanazie a rozhodnutí na konci života. Právní aspekty (2017), Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory (2016) sepsané s Tomášem Doležalem.

Může roli soudce převzít umělá technologie?

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Může roli soudní moci převzít v plné míře umělá inteligence (AI)? Základním předpokladem zastánců AI je to, že by rozhodování takového soudce bylo více nestranné a nezávislé, formálně by tedy více odráželo požadavky na spravedlivé rozhodování. Nebylo by AI uvažování bez emocí pro lidské podmínky spravedlnosti příliš abstraktní a racionální? Jakým způsobem máme morální principy, či morální normy zanést do algoritmů?