Adam
Růžička

Institut H21

Adam Růžička je ředitel Institutu H21 v Praze, think tanku, jehož zaměřením jsou volební systémy, svoboda projevu a integrace kognitivní vědy a demokratické teorie. Vystudoval psychologii na Masarykově univerzitě a University College London, kde do roku 2018 pracoval jako výzkumník v kognitivní neurovědě.

Odpověď na reakce Handla, Steuera a Káčera

5.
Svoboda slova
2023

Svoboda projevu

5.
Svoboda slova
2023

Svoboda projevu jako ideál neztrácí na vznešenosti, ale u kontroverzních výroků slyšíme, že nikdo nemá na mysli svobodu projevu „neomezenou“. Kritérium naléhavosti, které ustanovuje hranici tam, kde existuje přímá hrozba, protežuje i většina radikálních zastánců svobody projevu, stejně jako autor diskusního textu Adam Růžička. Podle něj jsme však dnes svědky paniky elit, které nemají důvěru v postupný proces veřejného diskutování, skrze který svobodní občané dojdou ke konsenzu, ale naopak tendenci vidět veřejnost v tom nejhorším světle a snahu informace jim předem filtrovat. Svoboda projevu je proto postupně omezována ve jménu vágně definovaných hrozeb.

číst článek →