Adam
Vostárek

Student doktorského studia na FHS UK. Organizátor konference Být nebo bit? Kromě zájmu o umělou inteligenci se ve své odborné práci věnuje primárně J. G. Herderovi a ranému romantismu 18. století.

Problematika autorství

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Tomáš Mikolov na konci předposledního odstavce svého diskusního příspěvku uvádí: „Závěr této úvahy tedy je, že kreativita není vlastnost někoho nebo něčeho: je to vztah mezi tím, kdo tvoří, a tím, kdo pozoruje a hodnotí tvořené.“ Právě tímto tvrzením se chci zabývat ve svém krátkém výkladu, neboť shledávám, že krok, který nám nabízí, je, ač sebevíce svůdný, krokem tanečníka salsy v hodinách swingu. Dle mého názoru totiž předložený problém kreativity umělé inteligence neřeší, jen posouvá do jiné roviny.