Alexej
Sevruk

Alexej Sevruk se narodil v Kyjevě. Během dospívání se s rodiči přestěhoval do České republiky. Vystudoval ukrajinistiku a všeobecnou a srovnávací slavistiku na FF UK v Praze. V roce 2018 zde získal doktorát v oboru slovanské literatury. Překladům se věnoval mj. jako redaktor měsíčníku pro světovou literaturu Plav, v letech 2015–2018 byl jeho šéfredaktorem. Do češtiny přeložil román Jurije Andruchovyče Moskoviáda a sbírku povídek Serhije Žadana Big Mac (obě knihy ve spolupráci s Miroslavem Tomkem); samostatně pak básnické sbírky Dějiny kultury začátku století Serhije Žadana a Stanice vodárenské věže Dawida Mateusze. Do ukrajinštiny přeložil román Patrika Ouředníka Europeana. Jeho autorský debut, povídkovou sbírku Divadlo tančících loutek, vydalo v roce 2016 nakladatelství Větrné mlýny. Pracuje jako archivář v Památníku národního písemnictví. Žije v Litoměřicích.