Alžběta
Ressnerová

CEITEC VUT

Alžběta Ressnerová vystudovala molekulární medicínu na Humboldtově univerzitě v Berlíně a dokončuje doktorát z nanotechnologií na CEITEC VUT. Působila jako fulbrightistka na Innovative Genomics Institute Kalifornské univerzity v Berkeley. Ve svém výzkumu se zabývá vývojem dopravních systémů na bázi nanotechnologií pro cílenou dopravu nástroje genomové editace CRISPR po těle.

Co přináší revoluce genového inženýrství a jak může ovlivnit naše životy?

8.
Technologie budoucnosti
2024

Genetika je značně dynamický vědecký obor a jen v posledních desetiletích urazila ohromný kus cesty. Jestliže genomová editace lidských bytostí donedávna patřila výhradně do vědeckofantastických příběhů, v současnosti je zcela proveditelná. Alžběta Ressnerová se ve svém textu zamýšlí jak nad technickými, tak etickými otázkami, které přináší nástroje současné genetiky. Svým způsobem se dotýká témat, která rezonují rovněž v povídce Kláry Vlasákové na straně 38 tohoto čísla.

číst článek →