Alžběta
Stančáková

Alžběta Stančáková je spisovatelka, komparatistka a kulturní publicistka. Na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU vedla seminář Between Utopia and Dystopia: Digitality, Networks and Literature, na Literatuře a mezikulturní komunikaci pak seminář Literatura a sociální sítě. Píše pravidelné sloupky pro Host. Za debut Co s tím obdržela Cenu Jiřího Ortena. Na konci roku 2022 chystá k vydání další básnickou knihu, Чачак.

Spánek ministerského úředníka

1.
Konspirace
2022

Mým utrpením je dlouhý, místy přerývaný spánek, z nějž je mi velice zatěžko uniknout. Zdají se mi totiž konejšivé sny o tom, že chodím do práce.

Mezi životem, robotem a smrtí (Poznámky k umělé inteligenci v narativních dílech)

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Umělá inteligence lidstvo odedávna děsí, a to z vícero důvodů. Ve frankensteinovském modelu prohrává umělá inteligence mimo jiné právě na nedostatek kreativity či lidskosti, kterou měla simulovat. Děsivá je ovšem především dystopie, k níž jsme vedeni, a která potřebu polidštění strojů (a s ním související odlidštění lidí) utváří.