Anton
Markoš

Katedra filozofie a dějin přírodních věd Univerzity Karlovy

Anton Markoš je původně buněčný biolog, v současnosti se zabývá biosémiotikou, epigenetikou a evolucí. Působí na Katedře filozofie a dějin přírodních věd Univerzity Karlovy.

Víření života

3.
Kreativita přírody
2022

odpověď Vítu Bartošovi

Anton Markoš ve svém komentáři nesouhlasí s použitými příklady, o tom, že evoluce je založena na nekonečném kutilství a že život vzdoruje druhému termodynamickému principu.  Otázka, co pod pojmem pojmem tvořivosti rozumíme, není triviální.