Antonín
Handl

redaktor revue Academix

Antonín Handl pracuje jako redaktor a knihovník. Příležitostně ilustruje knihy, například sbírku Spodní patra Tomáše Čady (2013, revidované ilustrace pro e-knihu 2024) a Чачак Alžběty Stančákové (2022). Pravidelně spolupracuje s časopisem Heroine.

Kdo neměří s námi…

9.
Měření inteligence
2024

Povědomí o psychometrii je u nás dosud slabé

9.
Měření inteligence
2024

Rozhovor s psychologem a odborníkem na vývoj jazyka u dětí Filipem Smolíkem o měření v psychologii, prvcích kvalitního psychometrického testu a nárocích, které je třeba klást nejen na jednotlivé metody, ale na vědy o společnosti a společnost samotnou.

číst článek →

Dilemata zelené transformace a budování odolnosti

6.
Globální katastrofická rizika
2023

Výzkumníci Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky Romana Jungwirth Březovská a Ondřej Kolínský nedávno vypracovali pro Ministerstvo životního prostředí rozsáhlou studii Bezpečnost a udržitelnost ČR: Hrozby, výzvy, dilemata. V následujícím rozhovoru poskytují vhled do problémů spojených s udržitelností, klimatickou diplomacií, rozvojovou či bezpečnostní politikou.

 

číst článek →

Imaginace v černobílé: rozhovor s Bety Suchanovou

1.
Konspirace
2022

Myslím, že dopředu se moc nedá „zvolit si“ živit se uměním, postupně se to tak stává a to puzení k tvorbě, bez kterého by to nešlo, mám naštěstí pořád.

Aktivizující divadlo a konec antropocentrismu

3.
Kreativita přírody
2022

Tématem tohoto čísla revue Academix je „tvořivost přírody“. Myslíte, že v případě přírodních ekosystémů lze mluvit o „tvořivosti“ ve smyslu, jaký jsme si v našem postosvícenském prostoru osvojili, nebo jeho současné pojetí odpovídá pouze tzv. racionálnímu člověku, z jehož racia tento pojem údajně vzešel?

Obecná umělá inteligence je meta, která bude ještě dlouhá desetiletí před námi

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Rozhovor s matematikem a odborníkem na umělou inteligenci Romanem Nerudou o mezích strojového učení, pokročilých modelech a budoucnosti inteligentních algoritmů.

Kdo platí daň za svobodu projevu?

5.
Svoboda slova
2023

Odpověď Adamu Růžičkovi

Příspěvek Adama Růžičky vnímám jako problematický z podobných důvodů, jako jím propagovanou knihu Jacoba Mchangamy Svoboda projevu. Od Sokrata po sociální sítě. Oba autoři přednáší dobře známé liberální argumenty pro co nejširší svobodu projevu odvozenou od pojetí veřejnosti jako volného „trhu s idejemi“, který bude nejlépe vzkvétat, nebude-li téměř vůbec regulován. Domnívám se, že takové chápání je zjednodušující a v některých ohledech alibistické. Akceptuje totiž, že „daň za svobodu“ v podobě důsledků projevů, které narušují lidskou důstojnost, budou platit především ti nejzranitelnější. Kromě toho se domnívám, že takový přístup může paradoxně ochudit společenskou debatu o jeden z jejích podstatných rozměrů.