Daniel
Šitera

Centrum globální politické ekonomie
Ústav mezinárodních vztahů v Praze

Daniel Šitera je výzkumným pracovníkem a vedoucím Centra globální politické ekonomie na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Periferní střední Evropa a její otevřená budoucnost

2.
Zánik Západu?
2022

odpověď J. Rupnikovi

Opravdu jsou zdroje národněkonzervativního zvratu v autoritativním „já“ střední Evropy? Autor kritizuje nevinnost Evropské unie. Jacques Rupnik podle něj fatálně opomíjí provázání současného neklidu se socioekonomicky nerovnou a mocensky asymetrickou integrací regionu střední a východní Evropy do EU. Uvědomění si pastí, do kterých spadl může pomoci pochopit společenský neklid, ale i emancipační alternativy.