David
Anthony
Procházka

Katedra managementu - VŠE

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

Sisyfos - Český klub skeptiků

David Anthony Procházka je pedagogem a popularizátorem přístupu postaveného na důkazech. Na FPH VŠE založil Research Club a vede Centrum Evidence-based managementu. Přednáší management, etiku a metody výzkumu. Je členem The Society for Judgment and Decision Making a Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. V Českém spolku skeptiků Sisyfos předsedá Společenskovědní sekci. Je součástí mezinárodního projektu CIMPLE, který zkoumá mimo jiné možnosti využití umělé inteligence v oblasti fact checkingu.

Finsko neexistuje a Země je plochá

1.
Konspirace
2022

Myslíte si, že v dnešních dnech zažíváme neřízený sled událostí? Nic se neděje náhodou a vše spolu souvisí. Zlí lidé mají tajný plán na ovládnutí světa, ale vy jste vyvolení a máte možnost dozvědět se pravdu. Green Deal je dílem elit východního pobřeží, reptiliánů a LGBT+ komunity, které financuje George Soros. Většina lidí sdílí obdobné konspirační teorie proto, že jim uvěří a chtějí ostatní upřímně varovat. Na tom je model šíření postavený. Někdo je vytvoří z legrace nebo zlomyslnosti. Většinou jsou ale vytvářeny k dosažení politických a finančních cílů. K jejich dosažení je potřeba alespoň zasít semínko pochybnosti, že to tak může být, a zajistí se tím masivní sdílení.