David
Černý

Ústav státu a práva AV ČR

Ústav informatiky AV ČR

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

David Černý je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR. Jeho výzkum se v poslední době zaměřuje zvláště na filozofické a etické implikace umělé inteligence a robotiky. Je autorem samostatných monografií Princip dvojího účinku. Zabíjení v mezích morálky (Academia, 2016), The Principle of Double Effect. A History and Philosophical Defense (Routledge, 2020), Eutanazie a dobrý život (Filosofia, 2021)  a spoluautorem dalších knih o etice interrupcí, právech zvířat, výzkumu kmenových buněk, a etice smrti a umírání a etice autonomních vozidel.

Umělá inteligence a etika: kritické zamyšlení

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Renesanci zájmu o aplikovanou etiku doprovázejí určité trendy, které autor David Černý nepovažuje za příliš prospěšné, jsou to: nerealistické představy o obecné umělé inteligenci a superinteligenci, určitá forma „etického legalismu“, nedostatečný důraz na předpoklady možnosti vzniku etické AI. U každého systému AI bychom se měli zaměřit na povahu úkolu, jejž by měl plnit, a snažit se pro takto vymezenou AI snažit určit specifické etické principy.