David
Václavík

osobní webová stránka

David Václavík je religionista, bývalý vedoucí Ústavu religionistiky v Brně, vede Katedru filosofie na Technické univerzitě v Liberci. V současnosti se věnuje fenoménu tzv. non-religion, který v sobě zahrnuje různé podoby „bezvěrectví“ od ateismu po různé formy náboženského apateismu.

Náboženské zakotvení konspiračních teorií a krize důvěry

1.
Konspirace
2022

Jednou z největších problémů a zároveň výzev, kterým čelí současný západní svět je krize důvěry a hledání alternativ osvícensko-liberálního modelu. Jakou roli v tom hrají konspirační teorie a jaký je jejich religiózní rozměr?  Významnou funkcí konspiračních teorií je jejich role při vytváření a posilování kolektivních identit, ale nejen to.