Eliška
Selinger

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Státní zdravotní ústav v Praze

Autorka je lékařka pracující v oboru epidemiologie a veřejného zdraví, působící na 3.Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na Státním zdravotním ústavu v Praze. Ve své praxi se zaměřuje především na problematiku nutriční prevence, edukaci o výživě a zdravotní dopady alternativního stravování.

BMI není měřítko špatné, ale špatně používané

7.
Biosociální metabolismus
2023

Nakolik přesné jsou metody měření tuku? Jaké překážky mohou stát v cestě vyšetření jedinců a populace? Vědecké poznání obezitogenních prostředí stále čeká na obecnější populační přístup. Text Elišky Selinger o „přijatelně nepřesných“, ale levných a dostupných měřítcích, jejich souvislosti s obezitogenním prostředím a výzvách nejen pro národní plány výživy.