Eva
Fraňková

Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Pracuje jako odborná asistentka na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vystudovala biologii v Českých Budějovicích, následně pak humanitní environmentalistiku v Brně. Dlouhodobě se zajímá o alternativní ekonomické praktiky, téma místní produkce a spotřeby a koncept udržitelného nerůstu. Kromě jiného se věnovala výzkumu sociálního metabolismu (toků energie, materiálů a peněz) malých ekologických farem v ČR v širším kontextu vývoje zemědělských systémů od převážně subsistenčního předindustriálního zemědělství přes intenzivní konvenční praktiky až po alternativy hledající určitou rovnováhu mezi využitím technologií a péčí o lokálně ukotvené agroekosystémy.

Metabolické trhliny a možnosti jejich zacelování

7.
Biosociální metabolismus
2023

Sociální metabolismus (či metabolismus společnosti) představuje jeden z možných přístupů ke zkoumání komplexního vztahu mezi člověkem a přírodou. Svým zaměřením na biofyzikální aspekty ekonomických a společenských procesů nás ukotvuje ve fyzické realitě a zviditelňuje neustále probíhající látkovou výměnu mezi lidským a mimolidským světem. Článek představuje sociální metabolismus jako významnou součást soudobého výzkumu v oblasti udržitelnosti a ukazuje konkrétní příklady jeho aplikace při zkoumání potravinových systémů.

číst článek →