Filip
Smolík

Psychologický ústav AV ČR

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Filip Smolík je vedoucí vědecký pracovník Psychologického ústavu AV ČR a profesor psychologie na Filozofické fakultě UK. Je odborným vedoucím Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií, společného pracoviště PsÚ AV a FF UK a tajemníkem Mezinárodní asociace pro studium dětského jazyka (International Association for the Study of Child Language). Publikoval v tuzemských i zahraničních odborných časopisech mimo jiné o rozvoji jazykových kompetencí u malých dětí a psychodiagnostických metodách. Podílel se například na vývoji diagnostických nástrojů Dotazník vývoje komunikace Dovyko, Baterie diagnostických testů jazyka, Stručný dotazník dětského slovníku (SDDS 16-42) nebo Receptivní slovník & opakování vět (TRS-OPAV). Je spoluautorem knihy Vývoj jazykových schopností v předškolním věku (Praha: Grada, 2019; spolu s Gabrielou Seidlovou Málkovou).

Povědomí o psychometrii je u nás dosud slabé

9.
Měření inteligence
2024

Rozhovor s psychologem a odborníkem na vývoj jazyka u dětí Filipem Smolíkem o měření v psychologii, prvcích kvalitního psychometrického testu a nárocích, které je třeba klást nejen na jednotlivé metody, ale na vědy o společnosti a společnost samotnou.

číst článek →