Filip
Tvrdý

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Filip Tvrdý působí na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde vyučuje teorii argumentace, dějiny novověké filozofie, epistemologii a filozofii biologie a psyhologie. Vydal knihy Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence (2014) a Nesnáze introspekce: svoboda rozhodování a morální jednání z pohledu filozofie a vědy (2015).

Konspirace a neřesti

1.
Konspirace
2022

Pseudovědecké teorie jsou uzavřeny vůči možnosti vyvrácení, ale s konspiračními teoriemi to tak jednoduché není, protože mnohé zprávy o konspiracích jsou pravdivé. Přijetí jedné konspirační teorie nicméně může vést k přijetí jiné, která je s ní v přímém protikladu. Co nás žene do pasti konspiračního myšlení?