František
Novotný

Katedra filosofie a religionistiky Univerzity Pardubice

František Novotný působí na Katedře filosofie a religionistiky Univerzity Pardubice. Věnuje se tematice středověkého křesťanství, teorii mýtů a paramytických narativů, studiu konspiračních teorií, fake news a městských legend.

Aeronet dolétal, Protiproud vyschl – poznámka k dezinformačním webům a významu jejich zablokování

1.
Konspirace
2022

Bylo správné a nezbytné zablokovat dezinformační weby, jakými byly Aeronet nebo Protiproud? František Novotný hledá odpověď na tuto otázku, která vzbudila rozporuplné reakce i mezi odbornou veřejností skrze teorie mýtů. Mezi folklorními příběhy a dezinformační propagandou je ovšem asi takový rozdíl, jako mezi míchačkou na beton a salvovým raketometem.