František
Štěch

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

František Štěch v současné době působí jako koordinátor výzkumné skupiny pro teologii a současnou kulturu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především fundamentální a systematickou teologií. Aktuálním předmětem jeho odborného zájmu je teologická interpretace krajiny, kyberprostoru, umělé inteligence a digitálních technologií.

Nové technologie, umělá inteligence a náboženství

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Někteří myslitelé hovoří již dnes o konci homo sapiens, stoupenci tzv. transhumanismu vnímají člověka jako biologický stroj, který může být za pomoci technologií vylepšen. Vedle sekulárního transhumanismu existuje také jeho křesťanská verze. Zdá se, že klíčovou technologií dneška, která má vztah k náboženství, je právě umělá inteligence. Snad všechna současná světová náboženství o svém vztahu k ní uvažují.