Jakub
Eberle

Ústav mezinárodních vztahů Praha

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické

Autor působí v Ústavu mezinárodních vztahů Praha a na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Zabývá se sociální teorií, teorií mezinárodních vztahů a zahraniční politikou Česka a Německa. Vystudoval mezinárodní vztahy na University of Warwick, University of St. Andrews a Univerzitě Karlově. Je spoluautorem knihy Politics of Hybrid Warfare: The Remaking of Security in Czechia after 2014, která letos vyjde v nakladatelství Palgrave Macmillan.

Nejistá budoucnost, pohodlné běsy

6.
Globální katastrofická rizika
2023

Vývoj klimatu, nebezpečí jaderné katastrofy a varovné trendy v socioekonomické oblasti jsou výzvy, které podkopávají samotné základy soužití na této planetě a zároveň jde o úzce propojené a vzájemně se umocňující problémy. Ještě jedno je jim společné: současnou politikou hýbou buďto nedostatečně, nebo vůbec. Proč dlouhodobě přehlížíme tyto problémy a věnujeme pozornost méně akutním tématům, jako jsou migrace, terorismus a hybridní hrozby? Esej o převádění úzkosti ze ztráty budoucnosti do strachu z hmatatelných, ale druhořadých problémů.

číst článek →