Jakub
Šenovský

FIT ČVUT

Jakub Šenovský vystudoval filosofickou a sociální antropologii na FHS UK. V současnosti působí jako výzkumný pracovník na FIT ČVUT, kde se věnuje výzkumu komplexních sociálních systémů a virtuálních společností. Jeho původním akademickým zázemím je oblast středověké a renesanční filosofie.

Politeia a CChaos – představení projektu experimentálního výzkumu virtuálních společností

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

„Politeia21“, projekt, který se zabývá prastarými otázkami ideálního uspořádání společnosti. Tento text prezentuje přípravu simulátoru, který se inspiruje spisem řeckého filosofa Platóna Ústava, kde nalezneme podrobný popis utopistické společnosti. Poprvé v dějinách se nám naskýtá možnost experimentálního ověření ve virtuálně simulovaném prostředí.