Jan
Bierhanzl

Oddělení současné kontinentální filosofie
Filosofický ústav AV ČR

Fakulta humanitních studií FHS UK

Jan Bierhanzl je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR a vyučuje filosofii na Fakultě humanitních studií UK. Odborně se zabývá především etikou a politickou filosofií. Jeho poslední kniha se týká vztahu estetiky, ontologie a politiky (Estetika ambiguity, Karolinum, 2021). Občas píše publicistické texty do deníku A2larm.

Hrozí nám jednokolejné myšlení? Papež František o cancel culture a ideologické kolonizaci

5.
Svoboda slova
2023

Jan Bierhanzl ve svém eseji odhaluje, jakým způsobem používá papež František pojem cancel culture. V kontextu jeho dalších textů analyzuje pojmy, které se s ním v papežových úvahách pojí, zejména pojmy kulturní kolonizace, genderové ideologie a dobové hermeneutiky. Pokládá si přitom otázku, zda způsob, jakým František pojem cancel culture používá, zapadá do klasického konzervativního narativu, jakých oblastí hodnot se týká a do jaké míry lze říci, že emotivním užíváním tohoto bojového pojmu se papež František podílí na kulturních válkách konzervativců.

číst článek →