Jan
Havlík

LinkedIn

Jan Havlík je popularizátor přírodních věd, ale především výzkumný a pedagogický pracovník na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Skrytý půvab mikrosvěta: Chemie dokáže vyprávět velké příběhy textem i obrazem

3.
Kreativita přírody
2022

Philip Ball, The Beauty of Chemistry: Art, Wonder, and Science. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 2021, 392 s.

O vizuálním a textovém chvalozpěvu na chemii sdílející se čtenářem potěšení autorů nad podivuhodnými proměnami hmoty ve světě kolem nás. Fascinující schopnost hmoty se zdánlivě vzepřít entropii a díky narušení symetrie samovolně vytvářet komplexní vzory. Ukázka toho, jak se zorientovat v matoucím světě kvantové mechaniky včetně tak abstraktních témat jako neurčitost, vlnově-částicový dualismus nebo provázanost.