Jan
Trnka

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 

3. LF UK

Autor je lékař a biochemik zabývající se buněčným metabolismem zdravých a nádorových buněk, bioenergetikou, mitochondriální biologií, farmakologií a toxikologií. Vystudoval všeobecné lékařství na 3. LF UK, historii a filosofii vědy na University of Cambridge, didaktiku medicíny na Karolinska Institutet a doktorát v biochemii získal na University of Cambridge. Působí na Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK.

Metabolismus jako systém

7.
Biosociální metabolismus
2023

Jak studovat tak komplexní a dynamický fenomén, jakým je obezita? Jan Trnka se ve svém komentáři věnuje mimo jiné limitům tradičního medicínského pohledu zaměřeného na jednotlivce a dosud spíše opomíjeným teoriím systémů. Rozkrývá přitom nesnáze spojené se snahou zachytit komplexitu tělesných procesů a onemocnění.