Jaromír
Volek

Životopis | Masarykova univerzita

Jaromír Volek je sociolog zabývající se teorií a výzkumem masové komunikace, kritickou teorií médií, propagandou, proměnami postkomunistické žurnalistiky a mediální gramotností.

Nikdy jsme nebyli racionální

1.
Konspirace
2022

V širokém spektru konspiračních teorií představuje novověká věda jeden z nejfrekventovanějších spikleneckých terčů. Zvláště tematizace otázek lidského zdraví a efektivity medicínské terapie. Ovšem na druhou stranu některé konspirační „pohledy za oponu“ svým specifickým způsobem upozorňují na rizika plynoucí ze sepětí vědy s politickou a ekonomickou mocí. Hutný text Jaromíra Volka o některých příčinách přitažlivosti konspiračních teorií.