Jitka
Klimešová

Botanický ústavu AV ČR

Jitka Klimešová se v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni zabývá experimentální a funkční morfologií rostlin a snaží se zvýšit povědomí ekologů o roli podzemních orgánů rostlin. Kromě vědeckých sdělení přispívá do popularizačních časopisů.

Zapomenuté muzeální zásuvky a jiné krajiny

3.
Kreativita přírody
2022

Paul Kernick, History of plants in 50 fossils. London Natural History Museum, 2020, 160 s.
Thomas Halliday, Otherlands. A world in the making. Allen Lane, Penguin Books, 2022, 304 s.

Nechtěli byste se podívat, jak vypadá zkamenělina té hrdinné malé rostliny, která se mezi prvními ocitla na souši a jaký je její příběh? Nechtěli byste vidět celý ekosystém se všemi obyvateli, nechtěli byste vědět něco víc o vztazích, které tam panovaly? Jitka Klimešová představuje dvě knihy o evoluci: jedna postupuje od nejstarších šuplíků muzea k těm nejmladším, druhá zastavuje čas v momentech velkých událostí jednotlivých geologických ér a zobrazuje do podrobností celý ekosystém.