Laura
Kuen

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Etnologický ústav Akademie věd ČR

Laura Kuen je doktorandkou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Jako postgraduální badatelka působí na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR, kde se v rámci výzkumného projektu BOAR zabývá vztahy mezi lidmi a prasaty v ukrajinském příhraničí s Evropskou unií. Působí také jako kurátorka výstav a dokumentaristka zabývající se environmentálními tématy, jako je ztráta biodiverzity, ekoakustika a soběstačnost na Ukrajině a v Německu.

Kdopak to jí: o jedení a krmení jako vztazích zdaleka nejen lidských

7.
Biosociální metabolismus
2023

Jedení, jídlo a krmení jsme zvyklí chápat jako promyšlené kulturní jevy odrážející určité sociální normy, záměr a význam. Jejich přesahy mimo lidskou sféru a vícedruhová povaha zůstávají upozaděny. Kolektivní monografie Eating Beside Ourselves: Thresholds of Foods and Bodies uspořádaná americkou sociální antropoložkou Heather Paxson tuto slepotu napravuje. Na základě etnografických a historických výzkumů kniha v jednotlivých autorských kapitolách pojednává mimo jiné o medikovaných krmivech a industrializaci metabolismu v USA nebo průmyslu dochucování spojujícím život prasat, koček a lidskou spotřebu.

číst článek →