Linda
Sokačová

Linda Sokačová je socioložka působící v neziskovém sektoru. V minulosti pracovala jako ředitelka organizace Gender Studies, o. p. s., české pobočky Amnesty International nebo v organizaci Alternativa 50+. Dlouhodobě se věnuje rodinné politice a postavení menšin.

Nenávist nelze tolerovat

5.
Svoboda slova
2023

Svoboda slova se začíná dostávat do popředí společenských diskusí, a to například v návaznosti na omezení v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 a válkou na Ukrajině. Pokud uvažujeme o tom, zda má  svoboda slova být absolutní, či nikoli, je relevantní a naprosto legitimní posuzovat její dopady na jednotlivce a společenské skupiny. Zvlášť to platí, pokud se pohybujeme v kontextu tzv. nenávistných projevů (hate speech). V této souvislosti je dichotomie mezi absolutní a neomezenou svobodou a cenzurou spíše falešná. Především je třeba mít na paměti, že slova a jazyk neexistují ve společenském vakuu. To, jak mluvíme, ovlivňuje druhé. Nenávist nemusí skončit pouze u slov.