Lucie
Tungul

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Lucie Tungul pracuje na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, je vedoucí́ výzkumu v institutu TOPAZ, členkou předsednictva České společnosti pro politické vědy a členkou akademické rady Wilfried Martens Centre for European Studies.

Touha po uznání a její neliberální tvář

2.
Zánik Západu?
2022

odpověď J. Rupnikovi

Autorka v textu představuje některá doplnění či rozšíření hypotéz představených v hlavním eseji: že studium demokratizace často používá komparativní metodu, což s sebou nevyhnutelně nese problém zjednodušení a černobílého vidění, ale vedle toho například také vypichuje vliv vnějších aktérů a jejich propojení s místními elitami. Do toho všeho se promítá nemizející pocit, že země střední Evropy jsou v Evropě i nadále občany druhé kategorie.