Luděk
Jirka

Katedra kulturních a náboženských studií
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Luděk Jirka je antropolog, působí na Katedře kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Badatelsky se věnuje zejména transnacionální migraci. Je autorem monografie Migrace za lepším životem s podtitulem Etnická návratová migrace ze západní Ukrajiny: Sounáležitost s ukrajinským národem a „vytváření“ krajanů (2018).

Západní a východní Ukrajina

2.
Zánik Západu?
2022

Východní Ukrajina se tradičně zaměřovala na vztahy s Ruskem a západní část se orientovala na evropské země. Současná válečná situace, která měla podle ruského uvažování vést k odstranění nepopulárního ukrajinského režimu, nasměrovala obyvatelstvo i ve východní části Ukrajiny k ještě razantnější podpoře proevropského směřování.