Markéta
Jakešová

Markéta Jakešová absolvovala magisterské studium z komparatistiky a religionistiky a v současnosti dokončuje doktorát z filozofie v Praze a Toulouse. Věnuje se francouzské fenomenologii, Actor-Network Theory a ontologickému obratu v soudobé antropologii. Příležitostně překládá z francouzštiny.

A slovo se stalo masem a pobývalo mezi námi

7.
Biosociální metabolismus
2023

„Eucharistie jako forma metabolismu“ je ústředním tématem eseje Markéty Jakešové se zaměřením na vybrané podoby, kterých nabývala eucharistie v evropské historii, včetně jejich znepokojivých mezí. Autorka zdůrazňuje, že transsubstanciace je jediná křesťanská událost, která se vzpírá přírodním vědám a zároveň se nestala „kdysi dávno“, jako panenské početí či Kristovy zázraky a jeho zmrtvýchvstání. Eucharistie jako tělesné, doslova „masité“ spojení s Kristem; text o krvácejících hostiích a evropském kanibalismu.