Martin
Brabec

Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace
Filosofický ústav AV ČR

Ústav politologie 
Katedra filosofie TUL

Martin Brabec je vědecký pracovník Oddělení politické filozofie a studia globalizace Filozofického ústavu Akademie věd ČR v Praze a přednáší politickou filozofii na Technické univerzitě v Liberci. Zabývá se sociální a politickou filozofií, jeho výzkumné zájmy se týkají teorií sociální spravedlnosti – morálními limity trhu, nepodmíněného základního příjmu a vztahu mezi kapitalismem, demokracií a liberalismem. Mezi jeho nejnovější práce patří spoluautorství knihy Basic Income in the World (Základní příjem ve světě, spolu s M. Hrubcem a M. Minářovou, Epocha 2022).

Svobodu pro názory, které nenávidíme

5.
Svoboda slova
2023

Nadine Strossenová, Nenávist: proč bychom se jí měli bránit pomocí svobody projevu, nikoli cenzurou. Překlad Andrea Prinzová. Praha: Institut H21, 2021, 279 s.

Kniha americké profesorky podle Martina Brabce nemohla vyjít v příhodnější dobu, protože oproti duchu doby a restrikcím namířeným vůči nenávistným projevům autorka obhajuje stanovisko, že zákony proti nenávistným projevům jsou jasným omezením svobody projevu a jejich vymáhání napáchá více škod, než kterým chce zamezit. Jak odlišit projevy, které mohou být nepříjemné či dokonce obávané, ale měly by být právně chráněny, od diskriminačních či násilných činů, které by měly být trestné? Recenzní esej o právní svobodě slova, která chrání svobodu vyjadřovat názory, které nenávidíme.

číst článek →