Martin
Hůla

Martin Hůla se jako doktorand na Katedře filosofie a přírodních věd PřF UK věnuje výzkumu vztahu člověka k rostlinám. Zejména se zajímá o evoluční původ fytofilie (lidské náklonnosti k rostlinám) a zákonitosti a rozdíly v estetickém vnímání květin člověkem.

O výzkumu krásy květin

3.
Kreativita přírody
2022

Pojem fytofilie popisuje lidskou příchylnost ke květinám a rostlinám obecně. Květiny pěstujeme v zahradách a parcích a patří mezi ideální dárky. Proč? Text přináší shrnutí vědeckého zájmu MArtina Hůly o lidskou fytofilii a odpovědi na otázky jako: shodnou se lidé na tom, které květiny jsou krásné a které ne?

O výzkumu krásy květin

3.
Kreativita přírody
2022

Pojem fytofilie popisuje lidskou příchylnost ke květinám a rostlinám obecně. Květiny pěstujeme v zahradách a parcích a patří mezi ideální dárky. Proč? Text přináší shrnutí vědeckého zájmu MArtina Hůly o lidskou fytofilii a odpovědi na otázky jako: shodnou se lidé na tom, které květiny jsou krásné a které ne?

číst článek →