Martin
Šmíd

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

Martin Šmíd je vědecký pracovník Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Věnuje se mimo jiné modelům lidského rozhodování, finanční ekonometrii a modelování epidemií. Je jedním z editorů sborníku z konference Centra pro modelování společenských a biologických procesů (BISOP) Rok s pandemií covid-19, který letos vydalo Nakladatelství Karolinum. Vystupuje s hudební skupinou Klec.

Neznalostí a manipulací proti matematickým modelům

6.
Globální katastrofická rizika
2023

Kritický komentář Martina Šmída se vymezuje proti obviněním, která Tomáš Fürst vznesl vůči lidem, kteří pracují s matematickými modely. Mimo jiné tvrdí, že Fürst ve své eseji dezinterpretuje jak modely, tak metody jejich autorů a že kritický odstup a vědomí chybovosti jsou samozřejmou součástí poctivé práce „modelářů“. Diskusní esej Tomáše Fürsta, na kterou tento text reaguje, si můžete přečíst zde.

číst článek →

Neznalostí a manipulací proti matematickým modelům

6.
Globální katastrofická rizika
2023

Kritický komentář Martina Šmída se vymezuje proti obviněním, která Tomáš Fürst vznesl vůči lidem, kteří pracují s matematickými modely. Mimo jiné tvrdí, že Fürst ve své eseji dezinterpretuje jak modely, tak metody jejich autorů a že kritický odstup a vědomí chybovosti jsou samozřejmou součástí poctivé práce „modelářů“.