Martina
Šimůnková

Katedra matematiky TUL

Autorka již na střední škole usilovala o hlubší vhled do fungování světa a pro jeho získání si vybrala studium teoretické fyziky na MFF UK. Od svých univerzitních studií hraje go a nyní učí matematiku a informatiku budoucí učitele. O strojové učení se začala zajímat po zápase AlphaGo s I Se-tolem.

Máme jasno, co je kreativita?

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

odpověď Tomáši Mikolovi

Článek Tomáše Mikolova neshledávám kontroverzním, situaci vidím do značné míry podobně. Zaujala mě především myšlenka, že kreativita je „...vztah mezi tím, kdo tvoří, a tím, kdo pozoruje a hodnotí tvořené.“ V komentáři uvedu dva příklady, které mně v této souvislosti vytanuly. Překvapilo mě také, že autor v souvislosti se strojovým učením zmiňuje jen učení z dat a pomíjí učení z interakce s prostředím (reinforcement learning). Zajímalo by mě, zda a jaký zde vidí prostor pro rozvinutí potenciálu v budoucnosti. Třetí bod je zmínka o historii vesmíru, evoluci hmoty živé i neživé. Tady si dovolím provokativní otázku: Kdo je ten, kdo tvoří, a co je lidská svobodná vůle? Nemůže to být tak, že lidé jsou jen evolucí vytvořeným prostředím pro kreativitu celého vesmíru? Nejsou i lidé jen mnoho tisíc let vesmírem vyvíjenou umělou inteligencí?

Hra go a umělá inteligence

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Autorka vysvětluje, jak funguje stroj hrající deskové hry typu šachy nebo go, a ukazuje, v čem se strojová hra liší od lidské. Je toho kupodivu málo a rozdíl spočívá především v nezapojení emocí  – na příkladu ukazuje výhodu nepředsudečného uvažování a absence strachu. Podařilo se jí i najít střípky ukazující, že člověk, přestože porážen, umí stále něco, co stroj ne.