Matej
Cíbik

Oddělení pro studium novověké racionality 
Filosofického ústavu AV ČR

Katedra filosofie a religionstiky Univerzity Pardubice

Matej Cíbik působí na Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR a Katedře filosofie a religionstiky Univerzity Pardubice. Věnuje se současné etice a politické filozofii.

Konec střední Evropy?

2.
Zánik Západu?
2022

odpověď J. Rupnikovi

Je možné v jednom sledu analyzovat „politický vývoj ve střední Evropě“ a mluvit o „neliberálním momentu“ v rámci celého regionu? Podle autora je dnes situace Polska, Maďarska, Česka a Slovenska naprosto různorodá. Více než tři dekády svobodného vývoje dostatečně odkryly osobitý charakter každé ze zemí Visegrádské čtyřky.