Max
Steuer

LinkedIn

Max Steuer je odborný asistent, O.P. Jindal Global University, Jindal Global Law School (India) a Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra politológie (SR). Zaoberá sa interdisciplinárnym výskumom demokracie.

Regulácia slobody prejavu a ochrana demokracie: Na (politických) režimoch a ich inštitúciách záleží

5.
Svoboda slova
2023

Odpověď Adamu Růžičkovi

Globálny nárast autokratických politických režimov zvýrazňuje dôležitosť ochrany a rozvoja demokracie ako nedokonalého spoločenského usporiadania, ktoré však stále ako jediné sľubuje poskytnúť ochranu základných práv, právny štát a v neposlednom rade možnosť napraviť omyly spoločnosti spočívajúce napríklad vo vylúčení niektorých menšín z kolektívneho rozhodovania alebo v podpore extrémnych politických aktérov s ambíciou zabezpečiť si neobmedzenú moc vládnuť bez časového obmedzenia.