Michaela
Sedlářová

Katedra botaniky Univerzity Palackého v Olomouci

Michaela Sedlářová působí na Katedře botaniky Univerzity Palackého v Olomouci. S Barborou Mieslerovou a Alešem Lebedou se podílela na vzniku knihy Houby a houbám podobné organismy v  biotechnologiích nebo na knize Biotrofní houby a peronospory planě rostoucích rostlin.

Střípky o houbách

3.
Kreativita přírody
2022

Mykologie se začala systematicky rozvíjet se zdokonalováním mikroskopu od 17. století, původně byly houby zařazeny jako tzv. nezelené rostliny, nyní tvoří samostatnou říši v bližším příbuzenském vztahu k živočichům. Text předkládá zajímavosti ze světa hub jako je teorie vlivu konzumace lysohlávek našimi předky na rozvoj velikosti mozkové kůry.