Mikuláš
Pešta

Ústav světových dějin FF UK

Mikuláš Pešta je pracovníkem Ústavu světových dějin, mezi jeho specializaci patří poválečné dějiny západní Evropy, dějiny terorismu a politického násilí nebo postkoloniální dějiny.

Konspirační dějiny protestního hnutí: Jak neomarxisté plíživě ovládli německou společnost

2.
Zánik Západu?
2022

Aleš Valenta, Německý rok 1968. Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN. Voznice: Leda 2021, 562 s.

Kritický recenzní esej k nové knize Aleše Valenty s titulem Německý rok 1968. Knihu lze podle Mikuláše Pešty zasadit do kontextu konzervativní esejistiky a publicistiky, jež se zabývá úpadkem a koncem západní civilizace. Konzervativismus může ve směřování společnosti být užitečným a konstruktivním, pokud funguje jako účinný korektiv pro nové ideje. Ale pokud principiálně odsuzuje veškerou změnu jako úpadkovou, je jeho hodnota dosti mizivá.

číst článek →