Milan
Exner

Osobní webová stránka

Milan Exner je docentem v oboru literární estetiky, vyučuje na Technické univerzitě v Liberci. Dříve se systematicky věnoval literární kritice. Prozaik a básník, vydal deset sbírek a dvanáct prozaických knih.

Joyce jako problém postmoderní doby

2.
Zánik Západu?
2022

James Joyce, Odysseus. Překlad Aloys Skoumal. Vydání šesté, v tomto překladu páté. Praha: Argo, 2012, 609 s.

Podle Milana Exnera v úhrnu znamená styl Odyssea dekonstrukci naturalismu. Odysseus není vrchol světové literatury; je to krok stranou. Co v Odysseovi pobuřovalo, je porušení literárního tabu, neboť populární umění nemá zahanbovat a být zdrojem trýzně. Má přinášet útěchu kýčem. Joyceův člověk hledí na budoucnost ne snad s důvěrou, avšak bez zoufání a eschatologických šidítek.

Kerouac aneb Zahlceni svobodou slov

5.
Svoboda slova
2023

Odpor k umělecké literatuře podle Milana Exnera existuje, a byl vždy silný. Kerouac cítil svou výlučnost, odmítl ideál „mladého úspěšného muže“ a přilnul ke spodině. Svobodnou společnost zajímá komerce. Svoboda slova vyústila v zahlcení svobodou slov. Co v této době zbylo z Kerouaca? V čem spočívá jeho výlučnost po umělecké stránce?