Milan
Znoj

Ústav politologie Univerzity Karlovy


Filosofický časopis

Milan Znoj se zabývá liberalismem v české tradici i v soudobých diskusích s komunitarismem a republikanismem. Působí na Ústavu politologie Univerzity Karlovy, je šéfredaktorem Filosofického časopisu.

Příchod neliberální demokracie – nejen ve střední Evropě

2.
Zánik Západu?
2022

Milan Znoj se zabývá liberalismem v české tradici i v soudobých diskusích s komunitarismem a republikanismem. Působí na Ústavu politologie Univerzity Karlovy, je šéfredaktorem Filosofického časopisu.