O časopisu

Revue Academix je tištěným čtvrtletníkem zaměřeným primárně na diskusní a recenzní esejistiku – popularizace idejí od společenských po přírodní vědy.

— Pomalá žurnalistika pro rychlou dobu.
— Zrozeni na akademické půdě v duchu svobodné diskuse.
— Reflexe aktuálních otázek naší doby pro ty, kteří se nebojí číst a přemýšlet.
— Pestrý mix osobností, jedinečný pro každé číslo.
— Prezentace složitějších témat a vědeckých idejí přístupnou formou. 
— Čtenářsky, autorsky i tematicky mezigenerační revue.
— Původní texty tuzemských i zahraničních autorů a překlady významných aktuálních esejů.

Každé číslo je zaměřeno na jedno specifické téma, v tomto roce: Technologie budoucnosti (08); Měření inteligence (09); další dvě témata prozradíme během roku.

Hlavní tematická rubrika vychází ve stylu diskusních textů nakladatelství Boston Review, kde jeden autor publikuje "kontroverzní" esejistický text, několik autorů stručně komentuje jeho pozici a on má pak ještě možnost shrnout celou debatu a protiargumentovat.

(Recenzní) esejistika navazuje na tradici zahraničních periodik typu New York Review of Books, ale inspirací je pro nás třeba také Noema Magazine. 

Spolupracujeme s většími i menšími tuzemskými nakladateli (Academia, Filosofia, Host, Paseka, Kazda, 65. pole, ad.), ale chceme naše čtenáře informovat také o důležitých titulech vycházejících v zahraničí. Za tímto účelem zveřejňujeme ukázky z nových knih a tipy ke čtení.

Zpráva o vzniku revue „Academix“

Šéfredaktor:
Michal Trčka

Editor: 
Antonín Handl

Jazykové korektury: 
Barbora Vodochodská Machková

Na přípravě jednotlivých čísel a dalších aktivit revue se dále podílejí: 
Jitka Čejková, 
Ondřej Michal, 
David Svoboda, 
Mikoláš Sauer, 
David Černý, 
David Anthony Procházka, 
Martin Brabec,
Luděk Brož.

Grafická úprava a sazba: 
Kateřina Pravdová, Martina Kupsová

Tisk: 
Tiskárna Daniel s.r.o.

Distribuce: 
Předplatné zajišťuje jménem vydavatele společnost SEND Předplatné.

MK ČR: E 24271
ISSN 2788-094X

Redakční rada revue:
Doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D., 
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D., 
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., 
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., 
PhDr. Veronika Frantová, Ph.D., 
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc., 
PhDr. David Černý, Ph.D., 
Jakub Eberle, Ph.D., 
Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.
Prof. et Prof. RNDr. David Lukáš, CSc.