O časopisu

Revue Academix je tištěným čtvrtletníkem zaměřeným primárně na diskusní a recenzní esejistiku – popularizace idejí od společenských po přírodní vědy.

— Pomalá žurnalistika pro rychlou dobu.
— Zrozeni na akademické půdě v duchu svobodné diskuse.
— Reflexe aktuálních otázek naší doby pro ty, kteří se nebojí číst a přemýšlet.
— Pestrý mix osobností, jedinečný pro každé číslo.
— Prezentace složitějších témat a vědeckých idejí přístupnou formou. 
— Čtenářsky, autorsky i tematicky mezigenerační revue.
— Původní texty tuzemských i zahraničních autorů a překlady významných aktuálních esejů.

Každé číslo je zaměřeno na jedno specifické téma, v tomto roce: Svoboda slova; Existenční rizika; Sociální metabolismus; Technologie budoucnosti.

Hlavní tematická rubrika vychází ve stylu diskusních textů nakladatelství Boston Review, kde jeden autor publikuje "kontroverzní" esejistický text, několik autorů stručně komentuje jeho pozici a on má pak ještě možnost shrnout celou debatu a protiargumentovat.

(Recenzní) esejistika navazuje na tradici zahraničních periodik typu New York Review of Books, ale inspirací je pro nás třeba také Noema Magazine. 

Spolupracujeme s většími i menšími tuzemskými nakladateli (Academia, Filosofia, Host, Paseka, Kazda, 65. pole, ad.), ale chceme naše čtenáře informovat také o důležitých titulech vycházejících v zahraničí. Za tímto účelem zveřejňujeme ukázky z nových knih a tipy ke čtení.

Zpráva o vzniku revue „Academix“

Šéfredaktor:
Michal Trčka

Editor: 
Antonín Handl

Jazykové korektury: 
Barbora Vodochodská Machková

Na přípravě jednotlivých čísel a dalších aktivit revue se dále podílejí: 
Jitka Čejková, 
Ondřej Michal, 
David Svoboda, 
Mikoláš Sauer, 
David Černý, 
David Anthony Procházka, 
Martin Brabec.

Grafická úprava a sazba: 
Kateřina Pravdová, Martina Kupsová

Tisk: 
Tiskárna Daniel s.r.o.

Distribuce: 
Předplatné zajišťuje jménem vydavatele společnost SEND Předplatné.

MK ČR: E 24271
ISSN 2788-094X