Ondřej
Havelka

Technická univerzita v Liberci

Ondřej Havelka bádá v oblasti nanotechnologií na Technické univerzitě v Liberci (TUL), kde pomohl otevřít nový výzkumný směr – vytváření nanomateriálů pomocí pulzních laserů. Mezi jeho výzkumné zájmy spadá široká škála odvětví, jako je vývoj inteligentních kapalin, udržení účinnosti antibiotických látek vůči bakteriím či regenerace vody z extrémně znečištěných zdrojů. Během své krátké vědecké kariéry stihl obdržet již řadu vědeckých ocenění, mezi nimiž jsou dvě Ceny ministra školství České republiky. Od roku 2022 je delegátem ČR v Evropské radě pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (Eurodoc), která pomáhá řešit vědní politiku v Evropě.

Rizika minulá i budoucí aneb od plastů k nanotechnologiím

6.
Globální katastrofická rizika
2023

Podíváme-li se na některé dobře známé látky, můžeme být překvapeni jejich komplexním účinkem na člověka. Úroveň prospěšnosti pak představuje předem neurčitelný bod na úsečce mezi krajními body „zcela prospěšný“ a „zcela škodlivý“. V případě nanotechnologií se věnujeme potenciálním rizikům téměř od okamžiku, kdy se obor začal rozvíjet. Možná ale rizika, která jsou s nimi spojená, nevyřešíme nikdy. Významné riziko příštích let či desetiletí v souvislosti s nanotechnologiemi bude ale podle Ondřeje Havelky pravděpodobně pramenit především z jejich reklamního (prodejního) potenciálu.