Ondřej
Kašpar

Ústav chemického inženýrství VŠCHT Praha

Ondřej Kašpar se v rámci postgraduálního studia na McGillově univerzitě podílel na designu, přípravě a testování zařízení využívajících bakterií při řešení matematických problémů. Po návratu z Kanady na svou alma mater se v rámci Laboratoře biomimetického inženýrství zabývá tématem přírodních a přírodou inspirovaných antibiotik, řízeného vylučování aktivních látek, prevence bakteriálních infekcí a numerickými simulacemi částicových systémů.

Počítače s duší

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Biosimulace představují energeticky efektivní alternativu k počítačovým simulacím, kde jsou simulované prvky nahrazeny autonomně se pohybujícími organismy a výpočetní síť je reprezentovaná přírodními či člověkem připravenými strukturami. Počítače, jak je známe, budou dříve či později nahrazeny kvantovými počítači či hybridními počítači, které budou využívat živé organismy. I když je takový výzkum ve velice rané fázi, již bylo ukázáno, že se nejedná pouze o snové představy.