Ondřej
Slačálek

Ústav politologie FF UK v Praze

Ondřej Slačálek vyučuje na Ústavu politologie FF UK v Praze. Soustředí se především na teorii mezinárodních vztahů a sociální hnutí. Je spoluautorem například knih Anarchismus. Svoboda proti moci (s Václavem Tomkem) a Central European Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism (s Pavlem Baršou a Zorou Hesovou). Spolu s Agnes Gagyi editoval kolektivní monografii The Political Economy of Eastern Europe 30 years into the „Transition“, kterou v roce 2022 vydalo nakladatelství Palgrave Macmillan.